Obszary działalności

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk rozpoczął swoją działalność 01.02.2001r. na podstawie art. 23, ust.5, Ustawy z dnia 09.05.1991r. o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Działa na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587);
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 poz. 2046);
  • Statutu Caritas Archidiecezji Przemyskiej,
  • Umowy między Starostwem Powiatowym w Leżajsku a Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk,
  • Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas w Leżajsku.

Ośrodek jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 90% oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Leżajsku w minimum 10%. Jednak kwota, która jest przekazywana na uczestnika jest niska i bez pomocy Caritas trudno byłoby utrzymać prawidłowe funkcjonowanie ośrodka na odpowiednim poziomie.

Czas zajęć w Warsztacie to 7 h dziennie, 35 h tygodniowo.

Uczestnicy, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do Warsztatu są na zajęcia dowożeni. Prowadzone są tu następujące formy rehabilitacji:

  • rehabilitacja społeczna,
  • rehabilitacja zawodowa,
  • rehabilitacja ruchowa,
  • opieka psychologiczna.

Podstawowym zadaniem WTZ jest dążenie poprzez pracę do polepszenia ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego z uczestników. Jest to bardzo ważne i niezbędne do niezależnego i w miarę możliwości samodzielnego oraz aktywnego życia osób z niepełnosprawnością w środowisku. Realizacja tego celu odbywa się poprzez: ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej. Przygotowanie do życia w środowisku społecznym - między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej. Rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, które są niezbędne w pracy. Rozwijanie lub przywracanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej, systemie pracy wspomaganej lub zatrudnieniu na wolnym rynku pracy.

Rehabilitacja uczestnika Warsztatu odbywa się w oparciu o Indywidualny Program Rehabilitacji, który jest opracowywany na okres jednego roku, a następnie przeprowadza się ocenę efektów rehabilitacji.

WTZ w Leżajsku na początku swojej działalności obejmował rehabilitacją 20 osób z niepełnosprawnością, które pracowały na 4 pracowniach terapii zajęciowej. W roku 2003, 2011 oraz 2015 był kolejno poszerzany, co podyktowane było zapotrzebowaniem na tego typu działalność wśród osób z niepełnosprawnością, a także możliwe dzięki pomocy Caritas.

W latach 2015-2016 budynek Caritas przy ul. Jarosławskiej 4 w Leżajsku został rozbudowany i wyremontowany, w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością (winda, platforma, podjazdy), co poprawiło zdecydowanie warunki pracy i pozwoliło objąć opieką większą liczbę osób z niepełnosprawnością, a także dało możliwość rozwoju działalności.

Pierwsze pracownie na jakich prowadzona była terapia zajęciowa w WTZ to: plastyczna, gospodarstwa domowego, wikliniarska oraz krawiecka, następnie zostały utworzone komputerowa i rzemieślniczo – modelarska, bibliotekarsko - teatralna oraz w późniejszym czasie gastronomiczna, gospodarczo porządkowa i wizażu. Pracownie również w miarę rozwoju placówki i potrzeb zmieniały swoją specyfikę i nazwę. Obecnie terapia prowadzona jest na dziesięciu pracowniach.

Poza pracowniami jest sala rehabilitacji ruchowej, oraz uczestnicy biorą udział w terapii psychologicznej. Dodatkowo Warsztat umożliwia uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych, oraz w praktykach zawodowych.

WTZ Leżajsk © 2023

Realizacja: Zdzislowicz.pl - tworzenie stron WWW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies